Langverblijfhuis

Soms is het voor een kind/ jongere beter om tijdelijk of voor een langere periode niet thuis te wonen. De problemen thuis, onveilig leefklimaat maken het voor het kind onhoudbaar om nog thuis te kunnen wonen.
 
Het lang verblijfhuis huis biedt behandeling aan, bestaande uit een gestructureerde, duidelijke en consequente aanpak in een liefdevol pedagogisch klimaat. De programmering is de kern van de behandeling. Er wordt aangesloten op de behoeften van de jongeren.
Bij de behandeling ligt de nadruk eerst op het accepteren van opvoedingsgezag, het aanleren van sociale vaardigheden en herstel van eigenwaarde.
De gezinsbegeleiding is een essentieel onderdeel binnen de behandelingsmethode.
Het einddoel is een dus danige gedragsverandering te bewerkstelligen zo dat een jongere zo zelfstandig mogelijk kan functioneren volgens maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en/of is in staat terug te keren naar huis, pleeggezin, begeleid kamer wonen of andere woonvorm voorziening. Het traject moet jongeren een realistisch perspectief bieden op een zo stabiel mogelijke