Mijn Ervaringsdeskundigheid

Mijn ervaringdeskundigheid wordt gezien als het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. Ik ben geen vriend, geen therapeut of dokter, ik ben een rol-model een leraar-coach - gids –luisterende oor en kan clienten op een effectieve wijze gebruik laten maken van de hulpverlening. Mijn grote kracht is empathie en het vermogen deze in de praktijk van dagelijkse levensverrichtingen-en situaties over te dragen en toe te passen.

Als ervaringsdeskundige heb ik het vermogen ontwikkeld om mijn eigen ervaringen, met een ontwrichtende aandoening, te boven te komen.Hierbij is sprake van herstel in wederkerigheid die ingezet kan worden om anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor het persoonlijke herstel- proces.

Tevens heb ik het vermogen om de eigen ervaringen om te zetten in het beter leren omgaan met stigmatisering en empowerment . Deze in te zetten om een herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen.

Mijn ervaringsdeskundigheid is meer dan het hebben van een eigen ervaring het gaat erom hoe ik deze (nare) ervaringen verwerkt heb en een plaats heb gegeven in mijn leven. Maar ook hoe ik de daarbij gehanteerde oplossings / herstelmodellen om kan zetten in de kracht om aan eigen herstel te werken in plaats van te blijven focussen op symptomen, belemmeringen en problemen.Om zelfs het leerzame aspect ervan in te kunnen zien.

Mijn ervaringsdeskundigheid wordt opgebouwd door het analyseren en reflecteren op de eigen ervaring en het verbreden van de verkregen kennis, vaardigheden en attitude door deze te delen met anderen.

Het delen van persoonlijke ervaringen vindt plaats binnen een relatie met elkaar met wederzijdse empowerment bij het herstel, het bieden van hulp vanuit gelijkheidsbeginsel , het leren van elkaar en luisteren naar elkaar en verder groeien. Hierbij wordt iedere persoonlijke ervaring in haar waarde gelaten en serieus genomen.