Training autismespectrumstoornis (ASS)

Autismespectrumstoornissen (ASS) hebben als hoofdkenmerken ernstige problemen op het gebied van de sociale interactie en de verbale en non-verbale communicatie. De stoornis beïnvloedt alles-doordringend (pervasief) het handelen van de persoon op allerlei ontwikkelingsgebieden en in allerlei situaties, waardoor het een van de meest complexe en ernstigste psychische stoornissen is. De uitingsvorm kan zeer verschillend zijn: geen twee personen met ASS zijn hetzelfde.
De training autismespectrumstoornis bestaat uit 2 delen nl.:

  1. Betekenis van het hebben van een autisemspectrumstoornis, kenmerken, visualiseren aan de hand van hand-outs, videomateriaal etc.
  2. Aanreiken van handelingsgerichte programma's in de vorm van theoretische en praktische kennis. Workshop toegespitst op de dagelijkse praktijk.

De training wordt gegeven door psychoterapeut Inge Boutier MSc. Zij is gespecialiseerd in het geven van trainingen aan mensen die in aanraking komen met jongerenmet een autismespectrumstoornis en hoe je hun gedrag zou kunnen beïnvloeden zodat de jongeren beter met hun beperking om kunnen gaan.
De afgelopen 20 jaar heeft ze dagelijks gewerkt met kinderen en jong volwassenen met een stoornis in het autismespectrum. Haar ervarings gebied is vooral ondersteuning geven aan jonge kinderen met (ontwikkelings) stoornissen waar spel nog een grote rol speelt. Spel in de zin van leren spelen, (speltraining) dus niet zo zeer spel als middel om met verdriet, of verlies om te gaan (speltherapie). Daarnaast zet ze verschillende sociale vaardigheidstrainingen (SoVa) en gedragstherapie in als onderdeel van de interventies die ze toepast.


Tijdens de training ervaren de deelnemers hoe het voelt "anders" te zijn.